Menu Organy spółki   Szukaj
   
Witamy
Status prawny
Organizacja
Przedmiot działalnosci
Struktura własnosci
Majatek spółki

Rejestr Zmian
Redakcja
Instrukcja korzystania
Organami spółki są:

1. Zarząd Spółki.
2. Rada Nadzorcza
2. Zgromadzenia Wspólników.

Zarząd Spółki jest jednoosobowy.
Prezesem Zarządu Spółki Centrala Nasienna Sp. z o.o.
jest Miłosz Kaczanowski.

Rada Nadzorcza składa się z 3 członków.
1.Przewodnicząca Rady Nadzorczej - Anna Stock-Błażejczyk
2.Z-ca przewodniczącej Rady Nadzorczej - Piotr Tutak
3.Sekretarz Rady Nadzorczej - Artur Krasiński

 
   

Autor:
Marcin Grzelak

Data utworznia:
01-10-2003

Data ostaniej modyfikacji:
23-03-2009

Wyswietleń strony:
4350