Menu Przedmiot działalności   Szukaj
   
Witamy
Status prawny
Organizacja
Przedmiot działalnosci
Struktura własnosci
Majatek spółki

Rejestr Zmian
Redakcja
Instrukcja korzystania
Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. uprawa zbóż (PKD 01.11.A)
2. uprawa ziemniaków, korzeni i bulw o dużej zawartości skrobii i inuliny (PKD 01.11.B)
3. uprawa roślin przemysłowych i inne uprawy rolne, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 01.11.C)
4. chów i hodowla bydła (PKD 01.21.Z)
5. chów i hodowla trzody chlewnej (PKD 01.23.Z)
6. działalność usługowa związana z uprawami rolnymi (PKD 01.41.A)
7. produkcja pasz dla zwierząt gospodarskich (PKD 15.71.Z)
8. produkcja napojów fermentowanych nie destylowanych pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 15.95.Z)
9. działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych (PKD 51.12.Z)
10. działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 51.19.Z)
11. sprzedaż hurtowa zboża, nasion i pasz dla zwierząt(PKD 51.21.Z)- główne PKD Spółki
12. sprzedaż hurtowa żywych zwierząt (PKD 51.23.Z)
13. sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (PKD 51.31.Z)
14. sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych(PKD 51.55.Z)
15. sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych, łącznie ze sprzedażą ciągników (PKD 51.66.Z)
16. pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana(PKD 51.70.B)
17. pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową (PKD 52.63.Z)
18. pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 55.23.Z)
19. towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B)
20. magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (PKD 63.12.C)
21. wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z)
22. prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk leśnych, rolniczych i weterynaryjnych (PKD 73.10.E)
 
   

Autor:
Marcin Grzelak

Data utworznia:
01-10-2003

Data ostaniej modyfikacji:
30-11-2004

Wyswietleń strony:
4677