Menu Organizacja   Szukaj
   
Witamy
Status prawny
Organizacja
Przedmiot działalnosci
Struktura własnosci
Majatek spółki

Rejestr Zmian
Redakcja
Instrukcja korzystania




STRUKTURA ORGANIZACYJNA SPÓƁKI

Zgodnie z zatwierdzonym regulaminem organizacyjnym strukturę SpóƂki tworzą
dwa OddziaƂy będące na ograniczonym zewnętrznym rozrachunku i są to:
1. SzczeciƄska Centrala Nasienna Sp. z o.o.
OddziaƂ w Pyrzycach
, ul. PoznaƄska 20
(w skƂad OddziaƂu wchodzą bazy magazynowe w Mostkowie, Batowie i PeƂczycach);

2. SzczeciƄska Centrala Nasienna Sp. z o.o.
Gospodarstwo Nasienne w Prusinowie

(w skƂad Gospodarstwa wchodzi Stacja Nasienna w Gryficach i Kamieniu Pomorskim)

oraz
Stacja Nasienna w Ɓobzie
ul. WyszyƄskiego 17
(w skƂad, której wchodzi baza magazynowa w Borkowie Wielkim i elewator w Nowogardzie)

 
   

Autor:
Marcin Grzelak

Data utworznia:
01-10-2003

Data ostaniej modyfikacji:
10-12-2008

Wyswietleń strony:
6721