Menu Instrukcja korzystania ze strony podmiotowej BIPa   Szukaj
   
Witamy
Status prawny
Organizacja
Przedmiot dzia砤lnosci
Struktura w砤snosci
Majatek sp蟪ki

Rejestr Zmian
Redakcja
Instrukcja korzystania
Informacje podstawowe:

 • Ilekro膰 w niniejszej instrukcji stosuje si臋 okre艣lenie - "ustawa", mowa jest o ustawie o dost臋pie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198.)
 • Ilekro膰 w niniejszej instrukcji stosuje si臋 okre艣lenie - "rozporz膮dzenie", mowa jest o rozporz膮dzeniu Ministra Spraw Wewn臋trznych i Administracji (Dz.U. z 2002 r. nr 67 poz. 619)
 • Niniejsza instrukcja dotyczy podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej, na kt贸rych udost臋pnia si臋 informacje publiczne, utworzone, utrzymywane i aktualizowane przez "Podmiot" zobowi膮zany do tego ustaw膮.
 • "Podmiot" oznacza dysponenta niniejszej Podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej, czyli Szczeci艅ska Centrala Nasienna Sp. z o.o.
 • "BIP" oznacza Biuletyn Informacji Publicznej.
 • W przypadku wy艂膮czenia jawno艣ci informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje si臋 zakres wy艂膮czenia, podstaw臋 prawn膮 wy艂膮czenia jawno艣ci oraz wskazuje si臋 organ lub osob臋, kt贸re dokona艂y wy艂膮czenia, a w przypadku je偶eli ograniczenie nast膮pi艂o ze wzgl臋du na prywatno艣膰 osoby fizycznej lub tajemnic臋 przedsi臋biorcy - podmiot, w interesie kt贸rego dokonano wy艂膮czenia jawno艣ci.
 • W lewej cz臋艣ci ekranu znajduje si臋 menu przedmiotowe, czyli wykaz grup tematycznych, w kt贸rych zestawione s膮 informacje publiczne udost臋pnione w BIP.
 • W prawej g贸rnej cz臋艣ci ekranu znajduje si臋 modu艂 wyszukuj膮cy, czyli element oprogramowania serwera umo偶liwiaj膮cy znalezienie stron BIP, zawieraj膮cych wyra偶enie poszukiwane przez odwiedzaj膮cego BIP.
 • Wizualizacja podmiotowej strony BIP jest zintegrowana z mechanizmami baz danych, czyli elementami oprogramowania serwera, pozwalaj膮cymi na gromadzenie, porz膮dkowanie, aktualizowanie i udost臋pnianie informacji publicznych w BIP.
 • Dost臋p do informacji publicznych udost臋pnionych w BIP jest r贸wnie偶 mo偶liwy poprzez stron臋 g艂贸wn膮 BIP posiadaj膮c膮 adres URL - www.bip.gov.pl
 • W przypadku awarii serwera podmiotowej strony BIP, odwiedzaj膮cy jest informowany o chwilowym zablokowaniu po艂膮cze艅 z t膮 stron膮.

Wyja艣nienia dotycz膮ce odno艣nik贸w BIP:
 • "Redakcja" - zawiera dane okre艣laj膮ce to偶samo艣膰 osoby lub os贸b, kt贸re obs艂uguj膮 Biuletyn Informacji Publicznej - zgodnie z par. 16 ust. 1 pkt. 2 rozporz膮dzenia s膮 to wyznaczeni pracownicy Podmiotu.
 • Logo BIP czyli link na "www.bip.gov.pl" - pozwala na otwarcie w nowym oknie przegl膮darki internetowej strony g艂贸wnej Biuletynu Informacji Publicznej. Strona g艂贸wna BIP zawiera wykaz Podmiot贸w, obowi膮zanych zgodnie z ustaw膮 do udost臋pniania informacji publicznej wraz z odno艣nikami umo偶liwiaj膮cymi po艂膮czenie z ich stronami.
 • Pomoc - instrukcja korzystania ze stron BIP.
 • Rejestr Zmian - zawiera informacje dotycz膮ce wprowadzanych zmian na stronach tzn. dat臋 zmiany, w kt贸rym katalogu menu przedmiotowego dokonano zmiany i jakiego rodzaju jest to zmiana. Rejestr umo偶liwia przeszukiwanie zmian dokonanych w okre艣lonych dniach oraz ich sortowanie.
 
   

Autor:
Marcin Grzelak

Data utworznia:
01-10-2003

Data ostaniej modyfikacji:
24-01-2007

Wyswietle strony:
4072